تعطیلی دانشگاه‌ها و مقاطع تحصیلی استان‌ تهران به جز دو شهرستان/ اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل