شهرخبر
بررسی عملکرد مالی شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران؛

تحلیل بنیادی سهام دکپسول/ افزایش 172 درصدی سود خالص شش ماهه

کدخبر: ۵۴۵۴۵۷
شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران مشابه سایر شرکت های داروسازی سال خوبی را پشت سر می گذارد. دکپسول در صورت های مالی شش ماهه خود نشان داد که رشد حاشیه سود و درآمد های عملیاتی این مجموعه باعث افزایش 172 درصدی سود خالص شش ماهه دکپسول شده است.
تحلیل بنیادی سهام دکپسول/ افزایش 172 درصدی سود خالص شش ماهه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران؛ شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در شش ماهه سال جاری صورت های مالی مناسبی را منتشر کرده است. این مجموعه که بخشی از مواد اولیه دیگر داروسازها را تأمین می کند، توانسته است حاشیه سود خود را در سال جاری افزایش دهد. این در حالی است که رشد سود خالص شرکت های دارویی در شش ماهه امسال از افزایش درآمد های آن ها نشأت گرفته و غالباً با کاهش حاشیه سود همراه هستند. نماد دکپسول در بازار اول  فرابورس  تهران ارزش 1.6 هزار میلیارد تومانی دارد. این شرکت به دلیل داشتن بازار فروش انحصاری و رقبای اندک؛ توانسته است نرخ فروش خود را به میزان مورد نظر افزایش دهد و با افزایش کمی در حجم تولیدات خود رشد بالایی در درآمدزایی سال جاری تجربه کند.

 

فروش ماهانه دکپسول از ابتدای سال 1400

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در سال قبل346 میلیارد تومان فروش داشت. این مجموعه در سال 1400 توانسته بود متوسط فروش ماهانه خود را به 28.8 میلیارد تومان در ماه برساند. دکپسول در هشت ماهه طی شده از سال جاری متوسط فروش ماهانه خود را به 47.8 میلیارد تومان در ماه افزایش داده که رشدی 66 درصدی داشته است.

فروش ماهانه دکپسول10.02

تولید ژلاتین کپسول ایران در هشت ماهه طی شده از سال جاری 382 میلیارد تومان فروش کرده است که به نسبت 227 میلیارد تومان فروش هشت ماهه ابتدایی سال قبل رشدی 68 درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش ماهانه دکپسول در سال جاری مربوط به خرداد ماه با 48.6 میلیارد تومان است و بیشترین میزان افزایش فروش نیز به نسبت ماه مشابه در سال قبل مربوط به فروردین ماه با رشد 145 درصدی به نسبت فروردین سال قبل است.

عملکرد مالی شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در شش ماهه سال جاری توانسته است با افزایش 82 درصدی، درآمد های عملیاتی خود را به 288 میلیارد تومان برساند. بهای تمام شده درآمد های عملیاتی این شرکت تنها 28 درصد افزایش یافته و به 103 میلیارد تومان رسیده. رشد بالای درآمد های عملیاتی به نسبت بهای آن، باعث افزایش بخصوص حاشیه سود ناخالص دکپسول شده است.

عملکرد مالی شش ماهه دکپسول10.02

این شرکت در شش ماهه ابتدایی سال گذشته حاشیه سود ناخالص 50 درصدی داشته که در شش ماهه سال جاری به 64.4 درصد افزایش یافته است. سود ناخالص دکپسول در شش ماهه سال جاری با افزایش 136 درصدی به 186 میلیارد تومان رسیده است. هزینه های عملیاتی، مالی و مالیات این شرکت نیز به ترتیب 52 درصد، 13 درصد و 39 درصد افزایش داشته که نشان دهنده مدیریت خوب هزینه ها توسط این مجموعه است. در نهایت سود خالص شش ماهه امسال دکپسول با افزایش 172 درصدی به نسبت سود خالص 56 میلیارد تومانیشش ماهه سال قبل، به 152 میلیارد تومان رسیده است.

سودآوری دکپسول10.02

روند سودآوری فصلی شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران نشان می دهد که این مجموعه دارویی به شکل متناسبی درآمد های عملیاتی و حاشیه سود خالص خود را افزایش داده است. دکپسول در 10 فصل اخیر درآمد های عملیاتی خود را به صورت پلهکانی بالا برده و در بهار و تابستان سال جاری توانسته است 144 میلیارد تومان فروش داشته باشد. با وجود فروش برابر در این دو فصل، رشد حاشیه سود خالص، سود خالص فصلی متفاوتی برای این مجموعه ایجاد کرده. دکپسول در فصل بهار امسال با حاشیه سود خالص 46 درصدی توانست 67 میلیارد تومان سود خالص فصلی شناسایی کند که 145 درصد بیشتر از سود خالص 27 میلیارد تومانی بهار 1400 بود. در تابستان امسال نیز دکپسول با حاشیه سود خالص 59 درصدی توانسته است 86 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند که 197 درصد به نسبت 29 میلیارد تومان سود خالص تابستان 1400 رشد داشته است. نماد دکپسول به دلیل معافیت های مالیاتی، بازار فروش انحصاری و عدم وجود قیمت گذاری دستوری، نماد برتری در بین دارویی های  بورس تهران  به شمار می رود.