انتصاب تازه در دولت سیزدهم

سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در احکامی شهاب اسفندیاری، عبدالله گنجی و اکبر نصراللهی را به‌عنوان اعضای حقیقی شورای اطلاع‌رسانی دولت منصوب کرد.