جنایت وحشیانه آمریکا در فرودگاه بین‌المللی بغداد خطایی نابخشودنی است/ قدردانی از رهبری ایران برای حمایت از عراق در مبارزه با داعش