پلیس نمی‌خواست در حوادث اخیر برخورد خشن داشته باشد، خود مورد خشونت قرار گرفت / نیروی انتظامی حکم پدر خانواده را دارد