تکواندو آزاد کشوری| قهرمانی حسین‌پور و صادقیان در روز دوم