شهرخبر

انبوه چمدان ها در فرودگاه با لغو پروازها در آمریکا + عکس

انبوه چمدان ها در فرودگاه با لغو پروازها در آمریکا + عکس

لغو پرواز ها در آمریکا و مسافران معطلمسافران معطل خطوط هوایی Southwest آمریکا و انبوه چمدان‌های بر زمین مانده مسافران این خط هوایی