شهرخبر

تحقیق و تفحص مجلس از صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما و قشم

مجلس شورای اسلامی هفته آینده روزهای پر سر و صدایی خواهد داشت.

تحقیق و تفحص مجلس از صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما و قشم

به گزارش اقتصاد100، جلسات علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و سه شنبه در دو نوبت و در روز چهارشنبه در یک‌ نوبت برگزار می شود.

دو موضوع تحقیق و تفحص در دستور کار جلسات هفته آینده مجلس است.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم و گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این دو موضوع مهم تفحص خواهد بود.