امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های راهبردی علمی و فناوری سازمان انرژی اتمی و دانشگاه اصفهان