توضیحات سرهنگ رازقی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ درباره تمهیدات ترافیکی ویژه برنامه ۹ دی