شهرخبر

تصاویر | سورپرایز هادی چوپان در فرودگاه شیراز | استقبال باشکوه و پورشور از قهرمان مسترالمپیا

صبح امروز مردم شیراز برای استقبال از هادی چوپان نابغه ایرانی پرورش اندام سنگ تمام گذاشتند.

تصاویر | سورپرایز هادی چوپان در فرودگاه شیراز | استقبال باشکوه و پورشور از قهرمان مسترالمپیا

همشهری آنلاین