آغاز اردوی تیم ملی هندبال ساحلی با دعوت از 35 بازیکن