شهرخبر

خدمات ویژه برای بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

خدمات ویژه برای بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: انعقاد قرداد بیمه تکمیلی کلیه بازنشتگان با افزایش 80 درصدی شرح خدمات و 120 درصد منابع ریالی، هدیه دولت سیزدهم به بازنشتگان است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سید صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه جلسه هیات دولت در شرح گزارش جلسه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: انعقاد قرداد بیمه تکمیلی کلیه بازنشتگان با افزایش 80 درصدی شرح خدمات و 120 درصد منابع ریالی، هدیه دولت سیزدهم به بازنشتگان است.

وی ادامه داد: واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به همراه یک ماه معوقه افزایش سایر سطوح، از دیگر اقداماتی بود که توسط در وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی انجام شد.

مرتضوی مطرح کرد: طبق رصدی که سامانه رصد معاونت اشتغال وزارت کار و رفاه اجتماعی دارد خوشبختانه دستگاه های اجرایی  نسبت به  ایفای وظایفشان در راستای اشتغال جلوتر از زمان هستند و فرصت های شغلی پیش بینی شده را که در دستور کارشان بود انجام دادند که جا دارد از همه دستگاه های اجرایی، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، سازمان بهزیستی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک های عامل که مساعدت های ویژه ای در ایفای تعهداتشان از تبصره 16 و 18 داشتند تقدیر کنم.

درحال تکمیل..