اردوی تیم ملی هندبال اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان لهستان