واکنش غریب آبادی به خشونت دولت فرانسه در برابر معترضان

دبیر ستاد حقوق بشر به اقدام دولت فرانسه در توسل به خشونت علیه معترضان واکنش نشان داد.

کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت:

"سرکوب شدید تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز در فرانسه میزان بی‌توجهی این کشور به حقوق بشر را ثابت می‌کند.

 دولت فرانسه با خشونت، صداهای مخالف را خاموش می‌کند.

استانداردهای دوگانه در قبال حقوق بشر چرخش جدیدی پیدا کرده است یا چه؟"