سینماهای آمریکا در کریسمس کم‌فروش‌ترین در دو دهه اخیر خواهد بود