شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ثابت

یک باور غلط درباره شخصیت افراد در بزرگسالی

یک باور غلط درباره شخصیت افراد در بزرگسالی

بسیاری از مردم بر این باورند که مغز افراد حدود ۲۵سالگی تقریبا شکل گرفته و کامل می‌شود و شخصیت آنها هم تقریبا ثابت و بی‌تغییر باقی می‌ماند.

نادیا زکالوند: البته در برخی از جوامع، مانند ما ایرانی‌ها، ثبات شخصیت را ۴۰ سالگی می‌دانیم. اما این باور از اساس غلط است. در یک بررسی علمی روی ۱۳۲هراز و ۵۱۵ داوطلب آزمایش، محققان به این نتیجه رسیدند، برخی از ویژگی‌های انسان با گذر عمر دستخوش تغییر می‌شوند. مثلا،

* هر چه سن افراد افزایش می‌یابد، آنها با دیگران بهتر کنار آمده و همکاری می‌کنند

* زن‌ها با افزایش سن‌شان کمتر احساساتی می‌شوند

* مردها و زن‌ها هر چه مسن‌تر می‌شوند از تجربه‌های جدید کمتر استقبال می‌کنند

* وظیفه‌شناسی و اخلاق کاری با افزایش سن، بیشتر می‌شود

ویژگی‌های فوق، چند نمونه مختصر از ویژگی‌هایی‌ست که با گذر عمر تغییر می‌کنند. پس این باور که شخصیت انسان پس از سن خاصی ثابت و بدون تغییر می‌ماند، غلط است.

منبع: https://www.scienceofpeople.com/myths-pop-psychology/