جبلی: صدا و سیما برای مقابله با تحریم‌ها و چالش‌های دشمنان نیازمند حمایت مجلس است