از بهبود دردهای شکمی و سم زدایی بدن تا آرامش اعصاب و رفع خستگی تنها بخشی از خواص این گیاه معطر است