دستور تخلیه سریع قسمتی از ساختمان بیمارستان مصطفی / دادستان ایلام صادر کرد

به گزارش رکنا، امروز و در پی بازدید دادستان مرکز استان ایلام از ساختمان بیمارستان مصطفی شهر ایلام و پس از اظهار نظر کارشناسان مربوطه دستور تخلیه سریع قسمت الحاقی بیمارستان که دارای ترک های رونده و حادثه ساز بود داده شد.

در این بازدید که عبدالوهاب بخشنده دادستان مرکز استان ایلام ، امیری مقدم معاون دادستان ،ابوقداره رئیس سازمان نظام مهندسی ، هادی کرمی عضو شورای شهر ایلام و لطفی رئیس آتشنشانی شهر ایلام حضور داشتند پس از بررسی موضوع توسط کارشناسان آتشنشانی و عوامل نظام مهندسی مشخص شد ساختمان فوق دارای ترک های رونده است که در چند مرحله نیز ترمیم شده است.

در همین خصوص و باتوجه با اهمیت موضوع دادستان مرکز استان ایلام دستور تخلیه سریع این ساختمان را صادر کرد.

در ادامه نیز جهت بررسی موضوع کمیته ای متشکل از آتش نشانی ،نظام مهندسی و معاون دادستان تعیین گردید تا با بررسی های فنی اعلام کنند که آیا ساختمان فوق با مقاوم سازی قابلیت استفاده را دارد یا خیر در غیر اینصورت دستور تخریب ساختمان صادر خواهد شد.

دادستان مرکز استان ایلام در این بازدید با اعلام این موضوع که تهدید جان ومال مردم خط قرمز دستگاه قضا است عنوان کردن صدور دستور تخلیه این ساختمان جهت حفاظت از جان شهروندان ایلامی است.