واکنش غریب آبادی به خشونت دولت فرانسه علیه معترضان

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: دولت فرانسه با خشونت صداهای مخالف را خاموش می‌کند.

کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت:

"سرکوب شدید تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز در فرانسه میزان بی‌توجهی این کشور به حقوق بشر را ثابت می‌کند.

 دولت فرانسه با خشونت، صداهای مخالف را خاموش می‌کند.

استانداردهای دوگانه در قبال حقوق بشر چرخش جدیدی پیدا کرده است یا چه؟"

دولت فرانسه با خشونت صداهای مخالف را خاموش می‌کند