سخنگوی وزارت خارجه:‌ بخشی از جنگ در اوکراین نیستیم