گزارش کف بازار اکوایران در این باره و آخرین تحولات بازار ارز را ببینید: