نماینده مجلس: افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز از آغاز دولت رئیسی، تاکنون را به اغتشاشات اخیر، حواله ندهید / قدرت پول ملی سوریه جنگ زده ۸ برابر ایران است