طوفان بزرگ زمستانی تعطیلات کریسمس در آمریکا را مختل می‌کند