برگزاری انتخابات از طریق تلفن همراه!

الخلیج آنلاین گزارش داد، رأی‌دهندگان عمانی از صبح امروز (یکشنبه) برای اولین بار برای انتخاب شوراهای شهر به جای حضور در پای صندوق‌های رأی، با تلفن همراه خود رأی دادند.

رأی دهنگان عمانی قرار است برای سومین بار ۱۲۶ نفر را از میان ۶۹۶ نامزد را برای شوراهای شهر انتخاب کنند. دولت عمان نیز برای اولین بار نرم‌افزار موبایلی «انتخب» را برای شهروندان خود عرضه کرده است تا از این راه رأی خود را ثبت کنند.

عمانی‌های مقیم خارج نیز یکشنبه هفته گذشته (۱۸ دسامبر) از طریق همین نرم‌افزار در انتخابات شرکت کردند.

۷۳۰ هزار عمانی واجد رأی دادن هستند و وزارت کشور عمان نیز گفته است که شهروندان به راحتی می‌توانند از این نرم‌افزار استفاده کنند و نیاز به کمک کسی ندارند.