بخشنامه بانک مرکزی درباره رقم سود/ اوج تقاضا برای خروج پول از بانک‌ها