شهرخبر

خاندوزی در صحن مجلس:

دولت سیزدهم کسری بودجه را به صفر رساند

دولت سیزدهم کسری بودجه را به صفر رساند

وزیر اقتصاد گفت: کسری بودجه با حمایت مجلس و سیاست‌های جدی دولت از ۴۰ هزار میلیارد تومان به صفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد صبح امروز یکشنبه ۴ دی ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت، گفت: هرچند وزارت اقتصاد مسئولیت تأمین مالی دولت را برعهده دارد اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت، گزارش ارائه می‌دهد. باید توجه کنیم تکالیف ویژه قانونی در بازار ارز متوجه وزارت اقتصاد نیست.

وی با اشاره به عملکرد و خروجی سیاست‌های مالی دولت پس از روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی گفت: یکی از متغیرهای مهمی که سبب بی ثباتی اقتصادی شده، کسری بودجه است. این موضوع با حمایت مجلس و سیاست‌های سخت گیرانه سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت اقتصاد به صفر رسیده است. در حالی که سال گذشته ابتدای دی ماه کسری بودجه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بود.