جمهوری اسلامی: وقتی صحنه فقط برای افراد مورد نظر مسئولین‌ خالی می‌ماند، دیگر انتخابات نیست انتصابات است

جمهوری اسلامی در یادداشتی به سیاست های انتخاباتی شورای نگهبان در دهه های اخیر انتقاد کرد.

در این مطلب آمده است:مسئولان نظام با افتخار اعلام می‌کنند که انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌کنند. این ادعا در مورد اصل برگزاری انتخابات درست است ولی این فقط پوسته است بدون آنکه محتوای واقعی «انتخاب» در آن وجود داشته باشد. وقتی تمام افراد واجدصلاحیت قانونی برای ورود به مجلس یا رئیس ‌جمهور شدن ردصلاحیت می‌شوند و صحنه فقط برای افراد مورد نظر مسئولین‌ خالی می‌ماند، آنچه اتفاق می‌افتد انتخاب نیست، انتصاب است. در چنین وضعیتی چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت خود را در تعیین سرنوشت خویش و کشورشان سهیم بدانند؟

نظام حکومتی انقلابی که به مشارکت‌های بالای ۸۰ و ۹۰ درصدی مردم در انتخابات افتخار می‌کرد چگونه است که حالا کاهش مشارکت تا دور و بر ۴۰ درصد را حماسه می‌نامد؟ این یعنی فاصله گرفتن از اهداف انقلاب و دور شدن از مردم.