انتقاد روزنامه اصولگرا به دولت بخاطر فیلترینگ: مگر می شود با 30 میلیون کاربر مقابله کرد؟ /آخرش مجبور می شوید کوتاه بیایید؛ فقط مردم را ناراضی می کنید