شهرخبر

ورود خودروهای وارداتی به بندر لنگه / ارسال محموله به تهران !

سرپرست انبارهای گمرکی بندر لنگه از ورود اولین محموله خودروهای وارداتی به محوطه گمرکی بندر لنگه خبر داد و گفت: با طی مراحل گمرکی، ترانزیت این خودروها به گمرک تهران آغاز خواهد شد.

ورود خودروهای وارداتی به بندر لنگه / ارسال محموله به تهران !

میلاد رضائی سرپرست انبارهای گمرکی بندر لنگه از ورود اولین محموله خودروهای وارداتی به محوطه گمرکی بندر لنگه خبر داد.

وی با اشاره به این که روز شنبه مورخ 3 دی ماه 1401 خودروهای سواری وارداتی وارد بندر لنگه شده گفت: با طی مراحل گمرکی، ترانزیت این خودروها به گمرک تهران آغاز خواهد شد.