شهرخبر

اولین تصاویر از محموله خودروهای وارداتی

اولین تصاویر از محموله خودروهای وارداتی

اولین محموله خودروهای وارداتی از کره جنوبی، بعد از ورود به بندر لنگه در استان هرمزگان، به گمرک شهریار تهران ترانزیت خواهد شد.