دستیار مورینیو : این پسر ۲۰ ساله، ستاره ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ می شود!