عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: توانایی تولید تجهیزات دفاعی داریم اما به جنگ و خشونت کمک نمی‌کنیم