توصیه معاون ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ به شهروندان و رانندگان در هوای برفی و بارانی