برگزاری رقابت‌های چند جانبه کوبودو کاراته بانوان استان اصفهان