با کاهش قیمت ۱۳ میلیون دلاری؛ سردار آزمون شاگرد مورینیو می شود؟