شهرخبر

بهره برداری از نخستین دستگاه آنژیوگرافی عروق مغزی کشور در مشهد

نخستین دستگاه آنژیو گرافی عروق مغزی کشور در مشهد با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت به بهربرداری رسید

بهره برداری از نخستین دستگاه آنژیوگرافی عروق مغزی کشور در مشهد

خبرگزاری تسنیم