شهرخبر

عکس/ برداشت پرتقال در مازندران

برداشت پرتقال در شمال کشور

زمان برداشت پرتقال با توجه به نوع پرتقال کمی متفاوت است ولی به طور کلی برداشت پرتقال مرغوب شمالی در فصل پاییز شروع می شود و تا حدود شش ماه ادامه دارد.