شرایط فروش فوق العاده خودرو شاهین از شنبه / ۲۰۰ میلیون سود این خودرو