شهرخبر

فیلم/ اژه‌ای: در مسئله عدالت به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم

اژه‌ای: در مسئله عدالت به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه: ما بعضاً در قبال یک سری مقولات، حرکات سینوسی و پرنوسان داریم و علت این امر آن است که از همه‌جانبه‌نگری برخوردار نیستیم و به تاثیر و تأثر مسائل بر یگدیگر توجه نمی‌کنیم.