زندانی کرمانی چطور هم بندی خود را رهایی داد؟

به گزارش رکنا؛ محمدحسین چناران در این زمینه توضیح داد: یکی از زندانیان بند نظام استان با پرداخت جزای نقدی هم بندی خود، سبب ساز آزادی آن زندانی شد.

چناران بیان کرد: زندانی مذکور به علت وضعیت تأهل و معیشت هم بندی خود، در اقدامی خدا پسندانه جزای نقدی حبس هم بندی خود را تأمین کرد و وی آزاد شد.

چناران اظهار داشت: حل مشکلات زندانیان، کاهش جمعیت کیفری، بهره مندی زندانیان از ارفاقات قانونی و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از اهم برنامه‌هایی است که در سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز به آن پرداخته می‌شود.

قاضی اجرای احکام دادسرای نظامی کرمان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ نفر از محکومان جرایم غیرعمد و مشمول جزای نقدی سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمان با کمک خیران آزاد شده‌اند.