شهرخبر

کنعانی: شهید ایرلو سفیر صلح بود

کنعانی: شهید ایرلو سفیر صلح بود

سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت سالگرد شهادت شهید ایرلو اظهار داشت: شهید ایرلو نه یک انسان معمولی بلکه، انسانی دارای ابعاد شخصیتی متعددی بود و در میادین مختلف نقش آفرینی موثر و ماندگار داشت، در میدان جهاد و میادین فرهنگی و اجتماعی و در آخرین ایستگاه نقش آفرینی خود در کسوت یک دیپلمات وارسته و برجسته، نشان دهنده این است که ظرفیت های وجودی این شهید ظرفیت بزرگی بود.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نخستین سالگرد مراسم حاج حسن ایرلو گفت: در این مجلس نورانی واقعا نمی توانم این‌جمله را عرض نکنم که به محضر خدا شکر و سپاس می‌گویم که امروز خوش روزی بودم که در این مجلس حضور پیدا کنم، مجلسی که به نام یک شهید است باید هم اینگونه پر معنویت باشد. 

وی در ادامه گفت: از جانب خودم و وزیر امور خارجه و دیپلمات‌های دستگاه دیپلماسی و خانواده وزارت خارجه اولین سالگرد عروج مجاهد شهید و سفیر مجاهد ، حاج حسن ایرلو را به همه دوستداران و علاقه‌مندان به شهید خاصه به محضر خانواده مکرم این شهید تهنیت و تسلیت عرض میکنم و به روح بلند آن شهید درود و سلام‌می فرستم . 

کنعانی‌گفت: شهید ایرلو، سفیر مجاهد ، از انسان های برگزیده خداوند بود که برعهد الست خود با خدای پایبند بود. 

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این شهید عزیز و این شهید والا مقام، نه یک صرفا دیپلمات، جای جای زندگی این عزیز که گوشه های اندکی از آن در تصاویر نشان داده شد، گویای آن است که این شهید نه یک انسان معمولی بلکه ، انسانی است که دارای ابعاد شخصیتی متعددی بود و در میدانی مختلف نقش آفرینی موثر و ماندگار داشت، در میدان جهاد و میادین فرهنگی و اجتماعی و در آخرین ایستگاه نقش آفرینی  خود در کسوت یک دیپلمات وارسته و برجسته، نشان دهنده این است که ظرفیت های وجودی این شهید ظرفیت بزرگی بود، مردان بزرگی هستند در زمانه ما که در طول حیات با برکت انها، در آسمان ها شناخته تر بوده اند و در زمین گمنام تر، قطعا شهید ایرلو از مصادیق مردان آسمانی بود که در طول حیات  با برکت خود در آسمان شناخته تر بود. و زمانی که عروج کردند با گوشه هایی از ابعاد وجودی این شهید آشنا شدیم. 

وی در خصوص شهید ایرلو اضافه کرد: حضور در یمن، بک حضور ساده نبود، یک حضور توام با بصیرت بود، میدان یمن، میدان بزرگی بود، میدان یمن، یک حلقه از حلقه های طراحی توطئه آمیز،  نظام سلطه علیه محور بزرگ‌مقاومت  و علیه جهان اسلام بود، این‌مجاهد سفیر شهید هم با بصیرت بود، و هم اهمیت این‌میدان را تشخیص داد و شجاعانه انتخاب کرد و در مسیری پا گذاشت که مسیر بی بازگشتی بود‌ مسیر شهادت بود.در مسیری پای گذاشت که میدان‌ گسترده مین بود.

کنعانی گفت: حضور این شهید، در میدانی که میدان ظلم بود ،نقش بارزی در پرده افکنی از چهره دروغین ناقصین بین المللی حقوق بشر داشت. سفیر صلح حاج حسن ایرلو بود، او میدان ظلم و میدان‌نقض حقوق بشر را دید و کار انسانی و کار حقوق بشری کرد و برای حمایت از مظلومین یمن جان خود را فدا کرد‌.

درحال تکمیل..