عمران خان: دولت در مقابله با حملات از افغانستان ناکام بوده است