به گزارش اکوایران، گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در سال جاری توانسته است عملکرد مالی متناسبی را به ثبت برساند. وتوصا از نماد های صنعت سرمایه گذاری بورس تهران به شمار می رود و ارزش بازاری 2.64 هزار میلیارد تومانی دارد. سهامدار عمده وتوصا شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه با 18.7 درصد از سهام این شرکت است. وتوصا در سال جاری به نسبت شرکت های همگروه خود توانسته است عملکرد مالی متناسبی را ارائه کند. این مجموعه در شش ماهه سال جاری 22 درصد افزایش سود خالص به نسبت شش ماهه سال قبل داشته است. قیمت سهام وتوصا در اردیبهشت ماه امسال پس از چندین ماه رشد با شیب اندک، وارد یک روند نزولی شد. این روند نزولی هنوز ادامه دارد اما در ماه اخیر تمایلاتی به شکستن سقف این کانال و ورود به روندی صعودی در آن دیده شده است. قیمت سهام وتوصا از انتهای اردیبهشت ماه تا روز اخیر 42 درصد کاهش یافته و از سقف هزار و 150 تومانی به 665 تومان رسیده است. سهام وتوصا در حال حاضر کف حمایتی قدرتمندی در قیمت 577 تومان دارد و در صورتی که بخواهد تغییر روند دهد، نیاز به شکستن سطح های مقاومتی 756 تومانی و 802 تومانی دارد.

Annotation 2022-12-17 121005

عملکرد مالی و تغییرات بهای تمام شده سرمایه گذاری های وتوصا

سرمایه گذاری های وتوصا در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس به صنعت سرمایه گذاری ها خلاصه می شود. بهای تمام شده سرمایه گذاری های وتوصا تا انتهای آبان ماه امسال در صنعت سرمایه گذاری های بورس تهران بیش از 459 میلیارد تومان است که ارزش بازاری هزار و 716 میلیارد تومانی دارد. پراکندگی سرمایه گذاری های وتوصا در شرکت های غیر بورسی بیشتر است. با این وجود 31 درصد از سرمایه گذاری های این مجموعه در شرکت های غیر بورسی صنعت واسطه گری های مالی انجام شده که ارزش بازاری 215 میلیارد تومانی دارد.

تغییرات سرمایه گذاری های وتوصا09.26

وتوصا در 5 ماهه ابتدایی امسال تغییرات اندکی را در بهای تمام شده سرمایه گذاری های خود اعمال کرده بود. این مجموعه در شهریور و مهر ماه امسال 51 میلیارد تومان به سرمایه گذاری های خود در شرکت های غیر بورسی صنعت واسطه گری های مالی افزود و 40 میلیارد تومان نیز به بهای تمام شده سرمایه گذاری های خود در صندوق های سرمایه گذاری خارج از بورس اضافه کرد. وتوصا در آبان ماه 31 میلیارد تومان از بهای تمام شده سرمایه گذاری های خارج از بورس صنعت واسطه گری های مالی کاست تا در سال جاری مجموعاً 81 میلیارد تومان افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاری داشته باشد.

وتوصا در شش ماهه امسال 335 میلیارد تومان درآمد سود سهام داشته که با افزایش 14 درصدی همراه بوده. سود فروش سرمایه گذاری های وتوصا از 16 میلیارد تومان در شش ماهه ابتدایی سال قبل به 37 میلیارد تومان در شش ماهه امسال افزایش یافته که رشدی 128 درصدی داشته است. سایر درآمد های عملیاتی این مجموعه بیش از 4 برابر افزایش یافته و به 15.6 میلیارد تومان رسیده. هزینه های عملیاتی وتوصا افزایش 102 درصدی داشته و از 7.2 میلیارد تومان به 14.5 میلیارد تومان رسیده. سود عملیاتی وتوصا در این شش ماهه افزایش 21 درصدی داشته و به 382 میلیارد تومان رسیده است. هزینه های مالی این مجموعه تنها 16 درصد افزایش یافته و برای شش ماهه سال جاری 25.7 میلیارد تومان ثبت شده است. سود خالص وتوصا با افزایش 22 درصدی از 291 میلیارد تومان شش ماهه سال قبل به 356 میلیارد تومان برای شش ماهه امسال افزایش یافته است.

این مجموعه در 19 آذر ماه اطلاعیه ثبت تصمیمات مجمع عمومی خود را منتشر کرد. با توجه به این اطلاعیه، وتوصا در سال مالی قبل 89 تومان سود خالص سهمی به ثبت رساند که مطابق تصمیم مجمع 73 درصد از آن به مبلغ 65 تومان به ازای هر سهم تا انتهای بهمن ماه تقسیم خواهد شد.

عملکرد مالی شش ماهه وتوصا09.26