سه استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان در کاهش تعداد تراکنش‌های اینترنتی و سه استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان در کاهش مبلغ تراکنش‌ها در صدر فهرست قرار دارند.