شهرخبر

فیلم/ دستور اژه‌ای برای پیگیری مصوبات در سفرهای استانی

دستور اژه‌ای برای پیگیری مصوبات در سفرهای استانی

محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا: پیگیر اجرای مصوبات سفرها باشیم که به وقت انجام شوند. فقط روی کاغذ ننویسیم و بعد هم انجام ندهیم.