52 تکواندوکار از حضور در رقابت‌های آزاد کشوری معاف شدند