شگرد شیادی این سارق مسافرکش خاص است + گفتگو با تبهکاری که تا حالا زندان نرفته است

به گزارش رکنا؛ این متهم که با ماشینش مسافرکشی می‌کرد تصمیم گرفت با خرید یک دستگاه کارتخوان و یک رسید پول حساب مسافرانش را خالی کند.

با چه روشی حساب مسافران را خالی می‌کردی؟

در مناطق مختلف شمال شهر مسافر سوار می‌کردم و زمانی که آنها می‌خواستند کرایه را بپردازند می‌گفتم دستگاه کارتخوان دارم. کارتشان را می‌گرفتم درحالی‌که از قبل قبض 5 هزارتومانی آماده کرده بودم. کارت را می‌کشیدم و به جای 5 هزارتومان، 500هزارتومان از حسابشان برداشت می‌کردم و فیشی که از قبل آماده کرده بودم را به آنها می‌دادم.

آنها متوجه نمی‌شدند؟

معمولا زمانی کارت می‌کشیدم که مسافر پیاده شده و بعد از گرفتن فیش، ‌گاز ماشین را می‌گرفتم و می‌رفتم اما اگر کسی متوجه می‌شد و پیامک بانکی‌اش را نگاه می‌کرد نقش بازی می‌کردم و می‌گفتم حواسم پرت شده و اشتباه کشیده‌ام. همان لحظه پول را برایشان کارت به کارت می‌کردم تا دردسر نشود. معمولا در مناطق بالای شهر مسافر سوار می‌کردم که اکثر آنها وضع مالی‌شان خوب بود و یا متوجه برداشت پول بیشتر از حسابشان نمی‌شدند یا به‌خاطر 500هزارتومان بی‌خیال شکایت و پیگیری می‌شدند.

یعنی هیچ‌کس شکایت نکرده؟

شکایت کردند که دستگیر شده‌ام.

چند مورد سرقت انجام دادی؟

فکر کنم حدود  70فقره ظرف یکی دوماه اخیر.

چه شد که این ایده به ذهنت رسید؟

یکبار خرید کردم و فروشنده به جای مثلا 200 هزار تومان 2 میلیون تومان کارت کشید. آن زمان بود که ایده سرقت به ذهنم رسید. البته تا به حال پایم به اداره پلیس باز نشده بود و از سر ناچاری و فشار اقتصادی تصمیم به این کار گرفتم.