شهرخبر

طومار بازنشستگان خطاب به مدیرعامل تامین اجتماعی

طومار بازنشستگان خطاب به مدیرعامل تامین اجتماعی

در طومار ۲۶۰۰ کارگر بازنشسته که با شماره ۸۷۵۷۱۲۷۹ در دبیرخانه وزارت کار به ثبت رسیده، بازنشستگان خطاب به میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) اعلام کرده‌اند: ما بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، صاحبان اصلی سهام بانک رفاه کارگران هستیم.

در ادامه آمده است: اعلام می‌داریم که بانک رفاه یک اندوخته بین نسلی است و بانک عامل تامین اجتماعی‌ست و اموال دولتی نیست که واگذار شود. این بانک خصوصی و متعلق به عموم بیمه پردازان است و واگذاری سهام آن تجاوز به حق الناس است؛ بنابراین ما به عنوان بخشی از صاحبان این بانک، اعتراض خود را نسبت به واگذاری سهام این بانک اعلام می‌داریم.

گفتنی‌ست سال گذشته نیز طوماری با همین مضمون توسط ۲۱۰۰ بازنشسته و بیمه‌شده کارگری به امضا رسید و در دبیرخانه وزارت کار ثبت شد.

نمایندگان جامعه امضاکنندگان می‌گویند: ما پس از ثبت این دادخواست، پیگیری‌هایی صورت دادیم؛ امیدواریم پاسخ مناسب به ما بدهند و واگذاری بانک رفاه را برای همیشه ملغی سازند.

منبع: ایلنا